Evangelisatie

God bekend maken

Jeugd met een Opdracht in saterland zet zich ervoor in om God, in ieder deelgebied van de maatschappij bekend te maken door evangelisatie, training en hulpverlening.

Wij geloven dat het redden van zielen tot resultaat zou moeten hebben dat mensen en samenleving daardoor veranderen. Daarmee zijn we gehoorzaam aan de opdracht van Jezus, om alle volken tot Zijn discipelen te maken.

  • Je wilt erbij zijn?
  • Bij onze regelmatige outreaches ?
  • Of met één van onze zendingsreizen?
  • Je wilt je uitstrekken naar een (nieuw)
  • avontuur met God?

Kijk dan in onze agenda en meld je hier aan.

Je wilt liever eerst wat meer kennis of ervaring opdoen?

Geen probleem! Kom dan naar één van onze workshops, trainingsdagen.

Wij willen je ook attenderen op de Dicipelschap Training School of K28. Mocht het moeilijk voor je zijn een keuze te maken, neem gerust contact met ons op. Wij willen je graag helpen, zodat jij een goede keuze kunt maken.

 

Wil je ons uitnodigen?

Dit kan natuurlijk ook. Wij komen graag op bezoek in je kerk of gemeente, je huiskring of jeugdgroep. Wij willen graag onze ervaringen met jullie delen.